1/5

Lärlingsutbildningen

​TAU Learning AB är en av södra Sveriges största hantverksskolor med ett

omfattande program vad gäller yrkesutbildningar.

TAU har lärlingsutbildningar i dels snickeri och dels i yrkesmåleri,

eftersom det är en så stor brist på utbildade målare och snickare.

Lärlingsutbildningarna läggs upp på så sätt att 70% är företagsförlagd och 30% är förlagd till TAU.

Utbildningarna kommer att går över tre terminer. Kurserna i utbildningarna mot-

svarar de som redan idag är godkända och bedrivs av TAU. Eleverna kommer att

kunna få betyg utfärdade av TAU.

Dessutom är dessa utbildningar CSN-berättigade.

INFORMATION om Ansökan

​Telefon Växel :

040-29 02 06

Har du några frågor så maila dina uppgifter till oss, så återkommer vi till dig.

E-mail: info@tauhantverksskola.se​

Ansökan