1/5

Lärlingsutbildningen

​TAU Learning AB är en av södra Sveriges största hantverksskolor med ett

omfattande program vad gäller yrkesutbildningar.

Nu avser TAU att, i nära samarbete med Ystad kommun, starta lärlingsutbildningar

i dels snickeri och dels i yrkesmåleri, eftersom det är en så stor brist på utbildade 

målare och snickare idag i södra Sverige.

Lärlingsutbildningarna kommer att starta i januari 2020 och de kommer att läggas

upp på så sätt att 70% är företagsförlagd och 30% är förlagd till TAU.

Utbildningarna kommer att gå över tre terminer. Kurserna i utbildningarna mot-

svarar de som redan idag är godkända och bedrivs av TAU. Eleverna kommer att

kunna få betyg utfärdade av TAU.

Dessutom är dessa två utbildningar CSN-berättigade.

INFORMATION om Ansökan

​Telefon Växel :

040-29 02 06

Har du några frågor så maila dina uppgifter till Peter Knight, så återkommer vi till dig.

E-mail: peter@tauhantverksskola.se​

​Ansökningsblankett

TAU LEARNING BRÄNNÖGATAN 2

ÖSTRA HAMNEN

211 24 MALMÖ

BUSS 32 FRÅN CENTRALEN TILL KOSTEROGATAN SEN ANDRA GATAN TILL HÖGER.

TEL: +46 (0) 40 29 02 06

FAX: +46 (0) 40 29 04 06

KONTAKTPERSON

PETER KNIGHT

TEL: 0702-76 22 06

EMAIL:

  • w-facebook
  • w-googleplus

www.snickerikurs.se                                                     © 2017 by TAU Learning ©